Boodschappen doen, Gids en werk bij 3VO

Petra Born over haar vrijwilligerswerk

Wat voor vrijwilligerswerk doe je?

Ik doe 1x per twee weken boodschappen met een vrouw die daar geestelijk en lichamelijk niet helemaal zelf meer toe in staat is (via Hulpdienst Nijmegen). Het betreft een 59 jarige vrouw. Zij heeft hulp nodig omdat zij vanwege hersenletsel weinig overzicht heeft over de dingen die zij in het dagelijks leven moet doen.

Ik doe educatief werk voor het Dijkmagazijn (scholen ondersteunen bij natuureducatie). Ik ben daar gids en heb daarbij contact met scholen om ondersteuning te bieden in de praktijk van natuur-en milieu-educatie. Het betreft een aantal gemeentes Wijchen Druten en Beuningen.

Ik probeer voor 3VO actief te zijn maar nog geen daadwerkelijk project kunnen draaien; het komt niet goed van de grond. VO was vroeger Veilig Verkeer Nederland Het gaat om het ondersteunen van basisscholen als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom een school. Ik werk dan als coach en begeleid de verkeerscommissie van een school bij het oplossen van knelpunten in de wijk. Zo'n KANS-traject (staat voor kinderen anders naar school) neemt ongeveer een half jaar in beslag. Een verkeercommissie bestaat uit verkeersouders en personeel van de basisschool. Wij hebben nog behoefte aan landelijk nieuwe coaches.. zij kunnen zich melden bij 3VO (evt. op de web site)

Waarom ben je vrijwilligerswerk gaan doen?

Ik ben onvrijwillig werkloos geworden. Ik wil toch graag mezelf (blijven) ontwikkelen en iets voor de maatschappij betekenen.
Lijkt het op werk dat je voorheen als betaalde baan deed of is het iets heel anders?
Het is anders, zowel qua soort werk als inhoudelijk wat er van je verwacht wordt en hoe ik begeleid en gewaardeerd/beoordeeld wordt.

Voor wat betreft het vrijwillige werk voor 3VO heb ik een cursus gevolgd en uitgebreide informatie gehad over de 3VO als organisatie. Dit maakt dat het vrijwillige werk een professioneler tintje heeft. Verder heb ik regelmatig contact met andere vrijwilligers ook omdat het pionieren is omdat dit KANS project binnen 3VO ook nog niet zo lang loopt. Pionieren vereist actief meedenken en veel initiatief nemen, eerst draagvlak bij scholen creeeren alvorens er een start kan worden gemaakt met het KANS-traject.

In het algemeen is vrijwilligerswerk vrijblijvender dan een betaalde baan. Begeleiding is daardoor beperkter en qua financiën is er minder mogelijk qua bijscholing en ondersteuning.

Hoe ben je op het idee gekomen om dít werk te doen?

Ik ben zelf op onderzoek uitgegaan. Ik doe dit vrijwilligerswerk al sinds de tijd dat ik geen kinderen had en al eerder werkloos was (zonder kids). Het boodschappen doen heb ik via de krant en 3Vo en het Dijkmagazijn via het internet.

Hoeveel uur per week besteed je er aan?

Ongeveer 4 uur per week.

Wat voor vaardigheden vraagt het van je?

Betrouwbaar zijn, duidelijk je grenzen aan kunnen geven, met mensen om kunnen gaan, goed gemotiveerd zijn.

Hoe combineer je het met je kinderen?

Met boodschappen doen gaat ie gewoon mee, het andere vrijwillige werk doe ik tijdens 3 ochtenden peuterspeelzaal (opvang). Ik regel geen oppas want dat kost me geld!

Wat vind je er leuk aan?

Ik kan me ontwikkelen (wel wat weinig maar iets) en ben onder mensen, brengt structuur in mijn leven, ik beteken iets voor de maatschappij. Ik vind dat elke gezonde werkloze (uitkeringsgerechtigde) zo iets zou moeten doen!

Wat vind je er het minst leuk aan?

De zeer beperkte begeleiding. De enorme bezuinigingen in de vrijwilligersorganisaties. Dat mensen over mijn grenzen gaan als ik duidelijk ben over mijn beschikbarheid dat ze dan toch over mijn grenzen proberen te gaan. Veel vrijwilligerswerk biedt geen zekerheid voor langere tijd terwijl ze dit van mij wel verwachten.

Veel idealisten die betaald werk doen in de vrijwilligerssector en niet reeel zijn in wat het voor mij te bieden gaat hebben (alles wordt te mooi en eenvoudig voorgesteld). 'T (vrijwilligerswerk) mag niet volgens de WW uitkering en dat vind ik echt belachelijk! Geen mogelijkheden voor kinderopvang!

Wat haal je er uit in termen van persoonlijke groei en voldoening?

Iets maar dat is beperkt, ik vind het leuk om cursussen of bijeenkomsten met vrijwilligers bij te wonen, k merk dat er weinig wordt gedaan met voorstellen vanuit vrijwilligers hierover.

Wat levert het de maatschappij op?

Veel, maar ik vind dat we terug moeten naar de oude situatie waarin bepaald vrijwilligerswerk betaald wordt, we hebben genoeg werkenden nodig om de oude dag van de oudere werknemers te bekostigen, helaas, huidige politiek doet weinig tot niets aan ceeeren van werkgelegenheid.

Nu ik werkloos thuis ben beteken ik feitelijk weinig voor de maatschappij. Om op termijn weer deel te nemen in het arbeidsproces is het goed om actief te blijven en te weten wat er leeft in de samenleving. Ik hoop het gat in mijn CV een beetje te kunnen verbergen door te laten weten dat ik als vrijwilliger wel iets heb gepresteerd.Op persoonlijk vlak ontwikkel ik mezelf ook want okal werk ik vrijwillig ik zal toch voor mezelf op moeten komen en grenzen moeten stellen zo nu en dan. Via het vrijwilligerswerk is er bovendien een kans dat ik een ingang vind tot betaald werk...

Waarom vind je dit werk belangrijk?

Voor mezelf op de eerste plaats, leuk dat een ander ook iets eraan heeft.

Tips voor mensen die dit werk willen gaan doen?

Kijk goed of je gemotiveerd bent voor het vrijwilligerswerk dat je wilt gaan doen, zie verder de vraag over vaardigheden.

Eigen opmerkingen?

Veel mensen denken dat ik vrijwilligerswerk doe uit een soort roeping en als eerste keus maar let wel, het liefst doe ik betaald werk maar dat is er niet!

Ik vind dat begeleiding in vrijwilligerswerk voor vrijwilligers beter mag!

Petra Born

Lid van de Mamablogs

Archief