Moeder op vrije voeten

Per jaar verblijven ongeveer 3000 vrouwen in één van de vier Penitentiaire Inrichtingen voor vrouwen in Nederland. Ruim 70% van hen is moeder van 1 of meerdere kinderen!

“Ik vond het verschrikkelijk dat ik vastzat en dat ik zo weinig contact had met mijn kinderen. Ik voelde me schuldig naar mijn kinderen en die machteloosheid was het ergst” vertelt een gedetineerde moeder. “Vooral als ik hoorde dat het thuis of op school niet goed ging. Ik kon geen kant op”

Project Gezin in Balans

Vanaf 2002 is Humanitas gestart met het project Gezin in Balans om moeders tijdens en na detentie te ondersteunen in de relatie met hun kinderen.

Zo krijgen een aantal vrouwen binnen de muren bezoek van een bezoekmoeder, zelf een ervaren ouder of opvoeder. Ook wordt een cursus gegeven rond opvoeding en detentie en zijn er informatiebijeenkomsten voor moeders die in de eerste periode van hun detentie zitten. Ook na detentie ondersteunt Gezin in Balans de moeders in hun terugkeer in de maatschappij en het gezinsleven. Zij worden wekelijks bezocht door een moedermaatje.

'Ik luister vooral, dat is mijn rol. Als ik advies geef doe ik dat vanuit mijn eigen ervaringen. Mijn insteek om dit vrijwilligerswerk te doen is dat ik vroeger zelf heel veel heb gehad aan een vriendin,' vertelt een moedermaatje.

Wat houdt het in om een moedermaatje te zijn?

Je wordt als vrijwilliger gekoppeld worden aan een ex-gedetineerde moeder. Kernwoorden in het contact tussen moeder en vrijwilliger zijn gelijkwaardigheid, een luisterend oor bieden, dingen samen ondernemen. Het belangrijkste wat een vrijwilliger te bieden heeft is aandacht.

De vrijwilliger bezoekt de ex-gedetineerde moeder een dagdeel per 1 á 2 weken. Tijdens het bezoek kan over allerlei onderwerpen gesproken worden, zoals over kinderen, opvoeding, zoeken naar werk, voorbereiden van moeilijke gesprekken. Ook kan er samen iets leuks worden ondernomen.

De begeleiding van een moeder door een vrijwilliger duurt ongeveer 1 tot 1 ½ jaar. Voordat de vrijwilligers met de moeders kennismaken worden zij tijdens een cursus van 4 dagen voorbereid. Aandachtig luisteren en een positieve instelling, gericht op het versterken van de mogelijkheden van het gezin zijn de belangrijkste elementen van deze cursus.

Hoe word je als vrijwilliger begeleid?

Je krijgt een vrijwilligerstraining van 4 dagen 
Terugkomdagen en themabijeenkomsten met collega-vrijwilligers
Onkostenvergoeding
Individuele ondersteuning door een coördinator van Gezin in Balans

Hoe pak ik het aan om moedermaatje te worden?

Je vult een aanmeldingsformulier in en krijgt een intakegesprek met de coördinator van Gezin in Balans. Je volgt een training van 4 dagen waarin allerlei relevante onderwerpen in het werk aan bod komen zoals communicatie, grenzen stellen, waarden en normen, bezoek aan een inrichting, ervaringsverhalen van een vrijwilliger en een ex-gedetineerde moeder.

Meer weten?

Bezoek dan de website Gezin in Balans. Je vindt daar antwoorden op al je vragen, en bovendien links naar krantenartikelen met daarin ervaringen van moedermaatjes en ex-gedetineerde moeders.

Lid van de Mamablogs

Archief